27
Jan

Alarmsignalen moeten meteen leiden tot actie –
Alarms must lead to immediate action

Food Process Vakblad | January 22, 2020 | by Karin Blacow.

 

In a previous column, I wrote about a situation where a factory did not recognize the red flags and the situation gradually deteriorated, eventually resulting in serious pathogenic bacteria contamination. It is up to us to keep a constant critical eye, to identify the risks, and to proactively address them. Prevention as a mindset. With the recent recall of contaminated meat products, this is very relevant, and it is even more important to use these smalls clues to take action so that they do not grow into bigger issues.
Read the full article in Dutch…

 

In een vorige column schreef ik over hoe een situatie was ontstaan waarbij een fabriek alarmsignalen niet herkende en de situatie geleidelijk aan verslechterde, wat uiteindelijk resulteerde in een serieuze besmetting met ziekmakende bacteriën. Het is aan ons om continu kritisch te blijven kijken, de risico’s te blijven zien en deze proactief aan te kaarten. Preventie als mindset. Met de recente terugroepacties van besmette vleeswaren is dit heel actueel en is het des te belangrijker om die kleine aanwijzingen aan te grijpen om actie te ondernemen, zodat deze niet groter worden.

PREVENTIEVE AANPAK

Om een veilig product te produceren, is een preventieve aanpak van groot belang. Als besmette producten de deur uitgaan, is er meestal niet één enkele oorzaak aan te wijzen, maar zijn er meerdere onderdelen die een rol spelen. Een preventieve aanpak bestaat uit solide programma’s, de uitvoering ervan en een ondersteunende bedrijfscultuur die gericht is op een constante verbetering van de voedselveiligheid. Deze programma’s vormen samen een formule om de besmetting met ziekmakende bacteriën te voorkomen: hygiënische zonering, GMP, een omgevingsbeheersplan, een reinigingsprogramma en een programma voor hygiënisch ontwerp en onderhoud t.b.v. de reiniging.

 

HYGIËNISCHE ZONERING

Een fabriek is net als een ui. Zie de lagen ervan als de lagen van bescherming voor het binnenste deel, dat het product voorstelt.Pathogenen, de ziekmakende bacteriën, kunnen op verschillende manieren binnendringen. Het indelen van de fabriek in verschillende zones met daartussen barrières, zoals kleedkamers of hygiënesluizen, beschermen het gebied waarin het onverpakte eindproduct zich begeeft.

 

GMP-PROGRAMMA’S

GMP’s of ‘Good Manufacturing Practices’ zijn normaliter welbekend bij iedere voedselverwerkende fabriek. Deze regels zijn opgezet om het binnenste van de ui – het product – te beschermen. Hierbij horen onder meer het wassen van de handen, het dragen van beschermende kleding en het juist opslaan en binnenbrengen van de ingrediënten.

 

OMGEVINGSBEHEERPLAN

Om een goed beeld te krijgen van de omgeving op een microbiologisch niveau, is het van groot belang om die te testen op de aanwezigheid van bacteriën die van toepassing kunnen zijn op het product of de productcategorie. Dit zijn bv. salmonella en listeria. Als het er is, weet je ook waar het is, en kun je door middel van verder onderzoek achterhalen waar de oorzaak ligt.

Procedures over wat te doen bij een SP (‘Suspect Positive’) zijn van even groot belang als de schoonmaak en desinfectie als laatste stap. Het omgevingsbeheerplan is er in feite ter bevestiging van de effectieve reiniging van de volledige fabriek.

 

REINIGINGSPROGRAMMA

Ook een specifiek opgezet reinigingsplan met gedetailleerde schoonmaakprocedures is van vitaal belang. Alleen op deze manier kan een effectief resultaat keer op keer worden gegarandeerd. Een goed plan is al het halve werk en is ook een uitstekende basis voor trainingsmateriaal voor de uitvoerende medewerkers.

 

HYGIËNISCH ONTWERP EN ONDERHOUD VOOR REINIGING

Om de reiniging te ondersteunen, effectiever en efficiënter te maken, is een hygiënisch ontwerp van de machines en de infrastructuur van enorm belang. Het hygiënische ontwerp heeft namelijk een directe impact op onze voedselveiligheid. Wanneer het hygiënische ontwerp verbetert en alles verder gelijk blijft, neemt de effectiviteit van de reiniging namelijk toe, en dat heeft een positief effect op voedselveiligheid.

 

CONTINU VERBETEREN

De solide programma’s zijn op zich niet waardevol zonder een juiste uitvoering en een bedrijfscultuur met een open communicatie. De wens om constant te verbeteren is de sleutel die alles verbindt. Ontbreekt dit, dan is het herkennen van alarmsignalen lastig en dan zal de actie op deze signalen langzaam verlopen of zelfs afwezig zijn. Op die manier kunnen kleine problemen, zoals het vinden van listeria in de productieomgeving, over langere tijd uitgroeien tot een groot probleem, met de eventuele besmetting van de machines, en uiteindelijk ook het product zelf, tot gevolg. Het oeroude gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ vindt ook hierin dus een waarheid.

Karin Blacow - CFS Food Safety Specialist

Karin Blacow is werkzaam bij Commercial Food Sanitation, ‘an Intralox company’. Als foodsafetyspecialiste komt zij wekelijks over de vloer bij voedselverwerkende bedrijven. In deze column deelt zij haar ervaringen en juist dié zaken die volgens haar het verschil maken als het gaat om voedselveiligheid.

Karin Blacow works at Commercial Food Sanitation, an Intralox company. As Food Safety Specialist, Karin visits food manufacturers on a weekly basis. In her column she shares her experiences and specifically those items that she feels will make a difference when it comes to food safety.

Read her column in Dutch as published in the January 2020 edition of Food Process Vakblad here.

Lees haar column in het Nederlands als gepubliceerd in de January 2020 editie van het Food Process Vakblad hier.